Symptomen van denguekoorts

De symptomen van dengue beginnen meestal enkele dagen tot maximum 2 weken na de muggenbeet.1

Als u koorts krijgt of symptomen van dengue hebt terwijl u in het buitenland bent, ga dan naar een plaatselijke arts of zoek onmiddellijk medische hulp. Als u reeds thuis bent wanneer u zich ziek voelt, neem dan contact op met uw arts.

Dengue kan ook gezondheidscomplicaties op lange termijn meedragen zoals vermoeidheid, angst en/of depressie na de infectie.6

Mild Dengu

Symptomen van milde dengue1,2

 • De meeste besmette mensen hebben geen of milde symptomen.
 • Milde symptomen van dengue kunnen worden verward met andere ziekten die koorts veroorzaken, zoals COVID-19 en griep.
 • Er moet worden gedacht aan dengue wanneer hoge koorts (40°C) gepaard gaat met 2 van de volgende symptomen tijdens de febriele fase (2-7 dagen)
  • ernstige hoofdpijn
  • pijn achter de ogen
  • spier- en gewrichtspijnen
  • misselijkheid
  • braken
  • gezwollen klieren
  • huiduitslag
 • De meeste mensen herstellen na ongeveer een week van de milde vorm van dengue.
 • Rust en drink veel vocht.
 • Neem contact op met uw arts.
Severe Dengu

Symptomen van ernstige dengue1,2

Een ongewone maar mogelijk fatale complicatie, bekend als ernstige dengue, kan zich 3-7 dagen na het begin van de ziekte ontwikkelen.

Tijdens de 24-48 uur van deze kritieke fase kan bij een klein deel van de patiënten een plotselinge verergering van de symptomen optreden. Het is tijdens deze periode, wanneer de koorts daalt (onder 38°C), dat de waarschuwingssignalen van ernstige dengue kunnen verschijnen. Ernstige dengue is een mogelijk fatale complicatie als gevolg van plasmaverlies, vochtophoping, ademnood, uitgebreide bloedingen of orgaanfalen.

Waarschuwingssignalen waar artsen op moeten letten zijn :

 • ernstige buikpijn
 • aanhoudend braken
 • snelle ademhaling
 • bloedend tandvlees of bloedneus
 • vermoeidheid
 • rusteloosheid
 • leververgroting
 • bloed in braaksel of ontlasting

Indien deze symptomen zich tijdens de kritieke fase voordoen, is zorgvuldige observatie gedurende de volgende 24-48 uur van essentieel belang, zodat passende medische zorg kan worden verleend om complicaties en het risico van overlijden te voorkomen. Ook tijdens de herstelfase moet nauwlettend toezicht worden gehouden.

Referenties

 1. Wereldgezondheidsorganisatie. Factsheets over dengue en de ernstige vorm van dengue. Beschikbaar op: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue (geraadpleegd op 30 januari 2023)
 2. https://www.cdc.gov/dengue/symptoms/index.html (geraadpleegd op 6 februari 2023)
 3. Rivera A et al., Travel-Associated and Locally Acquired Dengue Cases — United States, 2010–2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:149–154.
 4. Halstead S, Wilder-Smith A. Severe dengue in travellers: pathogenesis, risk and clinical management. J Travel Med. 2019 Oct 14;26(7):taz062.
 5. Murray NE, Quam MB, Wilder-Smith A. Epidemiology of dengue: past, present and future prospects. Clin Epidemiol. 2013 Aug 20;5:299-309.
 6. Tiga DC. et al., Persistent Symptoms of Dengue: Estimates of the Incremental Disease and Economic Burden in Mexico. Am J Trop Med Hyg. 2016 May 4;94(5):1085-1089.
 7. https://www.cdc.gov/dengue/healthcare-providers/diagnosis.html (geraadpleegd op 30 januari 2023)
 8. Chong et al,. Diagnostic accuracy and utility of three dengue diagnostic tests for the diagnosis of acute dengue infection in Malaysia. BMC Infect Dis 20, 210 (2020).
 9. Yang X, Quam MBM, Zhang T, Sang S. Global burden for dengue and the evolving pattern in the past 30 years. J Travel Med. 2021 Dec 29;28(8):taab146.
 10. Gossner CM. et al., Dengue virus infections among European travellers, 2015 to 2019. Euro Surveill. 2022 Jan;27(2):2001937.
 11. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/234198/Dengue-in-the-WHO-European-Region.pdf (geraadpleegd op 6 februari 2023)
 12. https://www.lcr.nl; Landelijk Coördinatiecentrum reizigersadvisering
 13. https://www.cdc.gov/ncezid/dvbd/media/avoid-dengue.html (geraadpleegd op 6 februari 2023)
 14. https://www.fitfortravel.nhs.uk/advice/malaria/mosquito-bite-avoidance (geraadpleegd op 6 februari 2023)
 15. Leta S et al., Global risk mapping for major diseases transmitted by Aedes aegypti and Aedes albopictus. Int J Infect Dis. 2018 Feb;67:25-35.